Selecteer een pagina
Image Alternative Text

DE ONDERZOEKEN

Expertisepunt levert medische specialistische expertise op het vakgebied van hand&pols chirurgie, orthopedie en neurologie.

MEDISCH EXPERTISE RAPPORT

Onze medische expertises worden voornamelijk verricht in het kader van regelingen inzake wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het expertise onderzoek worden door de specialisten zelf uitgevoerd. Alle testresultaten, zoals de digitale metingen van de bewegingsuitslagen, worden in een apart functierapport verwerkt. Functiebeperkingen worden volgens de laatste richtlijnen van de AMA-guide berekend, met aanvullingen vanuit de wetenschappelijke verenigingen. Het rapport wordt uitgebracht met onder andere een samenvatting, een uitgebreide beschouwing en conclusie, en is ondersteund door digitale fotografie en afdrukken van de radiodiagnostiek. 

KLEIN GERICHT ONDERZOEK (KGO)

Soms is een uitgebreid rapport niet nodig. Dan kan een  KGO een goede oplossing zijn. Het KGO rapport bevat een korte beantwoording van de vragen en een AMA-berekening. De prijs van het KGO wordt bepaald door de complexiteit van het letsel.

SECOND OPINION

Als er twijfel is over de juistheid van een expertise rapport, of een onderdeel daarvan, kan het zinvol zijn een tweede mening te vragen over een (geanonimiseerd) rapport. De bevindingen worden aangeboden in de vorm van een verslag.

 

DE ARTSEN

De onderzoeken door Expertisepunt worden altijd uitgevoerd door de specialisten zelf en worden ondersteund door een assistent-expertiseur.

HEIN TER LINDEN

is een plastisch chirurg met meer dan vijftien jaar ervaring in met name de complexe hand&pols chirurgie. Naast zijn werkzaamheden als plastisch chirurg binnen zijn praktijk hand&pols en reconstructieve chirurgie in het Flevoziekenhuis in Almere, organiseert Hein ter Linden internationale congressen en verzorgt hij regelmatig onderwijs en voordrachten. Hij is onder andere lid van de NVPC, de AAHS en is European Board Certified Plastic, Reconstructive and Hand Surgeon. Hij is sinds 2015, als enige hand&pols chirurg, volwaardig lid van de NVMSR en voldoet daarmee aan de strenge toelatingseisen. Hein heeft inmiddels vele, heldere en nauwkeurige expertise rapporten opgemaakt.

Alle onderzoeken worden door de Hein ter Linden zelf uitgevoerd.

 

RONALD VERHAGEN 

is orthopedisch chirurg met ruim twintig jaar ervaring in de behandeling van (traumatische) letsels van het steun- en bewegingsapparaat. Hij is staflid geweest in het AMC en sinds 2001 werkzaam in Ziekenhuis Tergooi, locatie Hilversum. Hij promoveerde en heeft meerdere publicaties op zijn naam staan. Naast zijn werkzaamheden als orthopedisch chirurg is Ronald Verhagen jarenlang bestuurslid geweest van de NOV en was hij nauw betrokken bij van het Concilium Orthopaedicum, dat de opleiding tot orthopedisch chirurg organiseert en bewaakt. Ronald is lid van de NOV, AAOS, ESSKA en ISAKOS en is kandidaat-lid van de NVMSR. 

Alle onderzoeken worden door Ronald Verhagen zelf uitgevoerd.  

  

STEVEN VAN GAALEN  

is een orthopedisch chirurg die reeds sinds 1991 zijn eerste stappen zette in de richting van de orthopaedie. Hij studeerde in Utrecht en deed onderzoek in de Verenigde staten. Zijn carrière als orthopedisch chirurg begint in het UMCU alwaar hij ook promoveerde op het gebied bone-tissue engineering (het kweken van bot). Vanaf 2010 heeft Steven zijn praktijk verder kunnen uitbouwen in het Diakonessenhuis te Utrecht op het gebeid van wervelkolomchirurgie en heupprothesiologie. Naast het opleiden van orthopeden in spé, heeft hij inmiddels met veel plezier de overstap gemaakt naar Amsterdam en werkt daar nu als hoofd van het International Spine Center Amsterdam. Daar worden mensen behandeld met de meest uiteenlopende aandoeningen van de rug. Steven is lid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), de Dutch Spine Society, Eurospine en de North American Spine Society en heeft de afgelopen jaren onder andere rapporten opgemaakt voor de rechtbank. 

Alle onderzoeken, uitsluitend op het gebied van de wervelkolom, worden door Steven van Gaalen zelf uitgevoerd.

  

ELINE VAN AMERONGEN  

is werkzaam als plastisch chirurg in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Zij behaalde zowel het Nederlands als  Europese plastisch chirurgisch examen (EBOPRAS), hetgeen garant staat voor aantoonbare expertise in de hand- en polschirurgie. In 2016 behaalde zij het European Board of Hand Surgery Examen (FESSH). Eline is daarnaast lid van de NVPC, NVvH, FESSH, ASSH.  

Alle onderzoeken worden door Eline van Amerongen zelf uitgevoerd 

 

WILLEM VOET

is werkzaam sinds 2009 als neuroloog in het Diakonessenhuis in Utrecht, hij studeerde geneeskunde aan de universiteit aldaar, waarna hij zich via J. Radcliffe Hospital te Oxford,specialiseerde tot neuroloog in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen. Zijn aandachtgebieden zijn de klinische neurofysiologie, posttraumatische of -operatieve afwijkingen, bewegingsstoornissen, slaapstoornissen, epilepsie, tijdelijk verlies van bewustzijn, botuline injecties etc. Willem heeft ervaring met expertise onderzoeken, neurologisch ondersteund, zonodig inclusief EMG en MRI etc. 

Alle onderzoeken worden door Willem Voet zelf uitgevoerd. 

 

BRAM HENTENAAR 

is orthopedisch chirurg met als aandachtspunten wevelkolomchirurgie en heupprothesiologie. Hij studeerde geneeskunde aan de universiteit Utrecht en vervolgde daarna zijn opleiding tot orthopedisch chirurg in Tilburg en Rotterdam. Na een fellowship traumatologie (St. Gallen, Zwitserland) en wervelkolomchirurgie (UMCU) belandde Bram in 2014 in het Diakonessenhuis in Utrecht. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan en is lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen zoals de Nederlandse Orthoaedische vereniging (NOV), de Dutch Spine Society en Eurospine. Bram heeft ervaring met het uitvoeren van expertise onderzoeken en ziet deze als een rijke aanvulling op zijn  klinisch werk en andersom. 

Alle onderzoeken worden door Bram Hentenaar zelf uitgevoerd. 

 

PATIËNT INFORMATIE

U bent doorverwezen voor een onderzoek door één van onze opdrachtgevers. Wat staat u te wachten……….. 

HET EXPERTISE ONDERZOEK 

Het onderzoek bestaat uit een interview waarbij de problematiek en de context van de klachten worden onderzocht. Ter ondersteuning aan het onderzoek zullen ook metingen worden verricht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door één van onze medisch specialisten en bij gestaan door een assistent-expertiseur. Indien een radiologisch onderzoek nodig is, zal dit voorafgaand aan de afspraak gepland worden in het Diakonessenhuis in Zeist, nabij de Mobiliteitskliniek waar onze artsen u zien. Het is ook mogelijk om het radiologisch onderzoek op een ander moment in een ziekenhuis naar keus te laten uitvoeren. 

DE VOORBEREIDING 

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Enkel de formulieren die als bijlage zijn meegestuurd bij de afspraakbevestiging dienen uiterlijk twee weken voor het onderzoek getekend retour te zijn gestuurd. Het invullen zal enige tijd vragen maar het nemen van deze moeite maakt dat het onderzoek minder lang zal duren en komt het rapport ten goede.

DE DUUR

Het onderzoek duurt 1 tot 1,5 uur. Het (concept) expertise rapport wordt binnen enkele weken nadat het onderzoek heeft plaats gevonden, toegestuurd. Deze duur hangt onder meer af van de complexiteit van de casus, de aanvraag van aanvullende informatie bij externe partijen en/of de planning van eventueel aanvullend onderzoek. 

DE LOCATIES 

Het expertise onderzoek vindt plaats in de Mobiliteitskliniek, Utrechtseweg 88 in Zeist. Mogelijk vindt er voorafgaand aan het expertise onderzoek nog een radiologisch onderzoek plaats in Diakonessenhuis, Jagersingel 3 te Zeist of Bosboomstraat 1 te Utrecht .Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is ruime eigen parkeergelegenheid.

 

CONTACT

Hoe kunt u Expertisepunt bereiken………… 

VRAGEN

Expertisepunt is altijd te bereiken via info@expertisepunt.com. Op werkdagen is Expertisepunt tussen 9.00 uur en 12.00 uur telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 06 29244588. Alle onderzoeken vinden plaats in de Mobiliteitskliniek, Utrechtseweg 88 te Zeist.   

AANVRAGEN

(Aan)vragen van opdrachtgevers kunnen zowel digitaal, info@expertisepunt.com, als op papier, Magdalenastraat 5, 3512NH te Utrecht, naar Expertisepunt worden gestuurd.

Aanvragen kunnen ook worden toegezonden zonder de aanvraag specifiek aan één van onze artsen te richten. Indien een aanvraag niet op naam  worden ingestuurd, kan Expertisepunt nog sneller het expertise onderzoek plannen. Mocht het onderzoek toch door een specifieke arts moeten worden uitgevoerd, dan kan deze gericht worden aan: 

drs. H. ter Linden, hand/pols-plastisch chirurg 

drs. E.A. van Amerongen, hand/pols-plastisch chirurg

drs. W. Voet, neuroloog

dr. S.M. van Gaalen, orthopedisch chirurg (wervelkolom)

dr. R.A.W. Verhagen, orthopedisch chirurg

cdr. B. Hentenaar, orthopedisch chirurg

WACHTTIJDEN

Aanvragen worden door het ondersteunende team van Expertisepunt altijd meteen in behandeling genomen. Nadat de arts de aanbiedingsbrief en het medisch dossier heeft bestudeerd, wordt er direct telefonisch contact opgenomen met betrokkene om een afspraak te maken. Opdrachtgevers worden hier vanzelfsprekerd van op de hoogte gebracht. Expertisepunt werkt er hard aan, en is er trots op, dat vrijwel alle onderzoeken binnen 3 maanden na ontvangst van de aanvraag hebben plaatsgevonden.  

CORONA UPDATE

Ondanks de bizarre situatie waarin het Coronavirus invloed heeft op alles en iedereen, kunnen de expertise onderzoek vooralsnog zonder vertraging ingepland worden.

info@expertisepunt.com www.expertisepunt.com 06 29 244 588
postadres: Magdalenastaar 5, 3512NH  Utrecht bezoekadres: Utrechtseweg 88, 3702 AD Zeist
IBAN: NL32 ABNA 0448 8951 29 BTW: 822421355B01 KVK: 08226000 

Maps

Expertisepunt
Bezoekadres
Utrechtseweg 88
3702 AD Zeist